Helbeto Academy

HEDEFİMİZ

Nitelikli insan potansiyelinin değerlendirilmesine katkıda bulunarak; ülke ekonomisine katma değer sağlayacak öncü çözümlerin üretiminde merkez olmak.

MOTİVASYONUMUZ

Rekabetin yoğun olduğu evrensel ticaret arenasında, başarılı olabilmek için bilginin gücüne inanmak.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Helbeto’nun global pazarda edindiği köklü bilgi ve deneyim birikimine sahip olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Mesleki etik anlayış
  • Teknoloji odaklılık
  • Açıklık ve güven
  • Sorumluluk ve sürdürülebilirlik
  • İnsiyatif ve Kararlılık
  • Gelecek ve sonuç odaklılık
  • Çeşitliliğe saygı
  • Çevreye duyarlılık